ಈ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪದವಿವರಣ ಕೋಶದ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಲು ಸುಲಭ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲ ಕೆಲ ಸೂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ನೀವು ಯಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಪದವನ್ನು ಬೆರಳಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಇಲ್ಲಿ:

ಪದದ ಮೊದಲ ಕೆಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬೆರಳಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪದಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪದ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲವೇ ನೀವು ಬೆರಳಚ್ಚಿಸಿದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂಬಹುದು. ಗಮನಿಸಿ: ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನಾದರೂ ಬೆರಳಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ.

'ಹುಡುಕಿ' ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪದದ ವಿವರಣೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೆರಳಚ್ಚಿಸಿದ ಅಕ್ಷರಪುಂಜ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೂ ಪದಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಪದಗಳ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ, ಕನ್ನಡ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಕನ್ನಡ ಪದ, ಪದದ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಬಾಣದ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಬಹುದು. ಗಮನಿಸಿ: ಪರ್ಯಾಯ ಕನ್ನಡ ಪದ ಸದ್ಯ ಕೆಲವೇ ಪದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 'ಕನ್ನಡ ಉಚ್ಚಾರಣೆ' ಎಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡ ಅಕಾರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ, 'ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ' ಆಯ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕಾರಾದಿಯಂತೆ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೇರೊಂದು ಪದದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಬೇಕೆಂದರೆ 'ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಡುಕಿ' ಕೊಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ಪರದೆಗೆ ಮರಳಬಹುದು.

ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆಯೇ? ಅವನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ!
 

ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ

ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ
ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್‌ನ CC BY-NC-ND 4.0 ಪರವಾನಗಿಯಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರವಾನಗಿ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪದವಿವರಣ ಕೋಶದ ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.