ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಲಿ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪದವಿವರಣ ಕೋಶ

ಲೇಖಕರು:
ಶ್ರೀ ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು:
ಪ್ರೊ. ಎಸ್. ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ

ಸಂಪಾದಕರು:
ಡಾ. ಕೆ. ಮುರಳಿಧರ
ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ
ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಪ್ರಕಾಶ್
ಶ್ರೀ ಟಿ. ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್
ಶ್ರೀ ಉದಯ ಶಂಕರ ಪುರಾಣಿಕ

ಯೋಜನೆ ನಿರ್ವಹಣೆ:
ಇಜ್ಞಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರಕಾಶನ ಮತ್ತು ನೆರವು:
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು
 

ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ

ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ
ಈ ತಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್‌ನ CC BY-NC-ND 4.0 ಪರವಾನಗಿಯಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರವಾನಗಿ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪದವಿವರಣ ಕೋಶದ ಪಿಡಿಎಫ್ ಆವೃತ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.